PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (zapytanie ofertowe 2/08/2018)

« Przejdź do listy aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018) w związku z realizacją PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE II.2.1: MODELE BIZNESOWE MŚP PT.: „MIĘDZYNARODOWA EKSPANSJA PRODUKTÓW SZTUKATERYJNYCH”

Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty wybrała ofertę firmy UP MEDIA JACEK CHOSZCZYK, ul. A. Dałka 5, 05-083 Zaborów.

 

Oferent UP MEDIA JACEK CHOSZCZYK, ul. A. Dałka 5, 05-083 Zaborów spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, uzyskał maksymalną możliwą punktację (100 punktów) w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532