PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (zapytanie ofertowe 2/07/2018)

« Przejdź do listy aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w związku z realizacją PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020: OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP pt.: „MIĘDZYNARODOWA EKSPANSJA PRODUKTÓW SZTUKATERYJNYCH”.

Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty wybrała ofertę firmy BIS Biuro Podróży LCC A. Szulc, Sp. Jawna, Al. Kościuszki 27, 90-418 Łódź.

Oferent BIS Biuro Podróży LCC A. Szulc, Sp. Jawna, Al. Kościuszki 27, 90-418 Łódź, spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, uzyskał maksymalną możliwą punktację (100 punktów) w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532