PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

Rozstrzygnięcie konkursu ofert (zapytanie ofertowe 1/08/2018)

« Przejdź do listy aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w związku z realizacją PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE II.2.1: MODELE BIZNESOWE MŚP PT.: „MIĘDZYNARODOWA EKSPANSJA PRODUKTÓW SZTUKATERYJNYCH”

Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty wybrała ofertę firmy 2Mprint – Michał Gendek, ul. 3-go Maja 7a, 95-063 Rogów.

Oferent 2Mprint – Michał Gendek, ul. 3-go Maja 7a, 95-063 Rogów spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, uzyskał maksymalną możliwą punktację (100 punktów) w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532