PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

« Przejdź do listy aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w związku z realizacją projektu pt.: „WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI MAREK PRODUKTOWYCH FIRMY MARDOM SP. Z O.O. POPRZEZ INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ OŚ PRIORYTETOWA 3: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, DZIAŁANIE 3.3: WSPARCIE PROMOCJI ORAZ INTERNACJONALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIE 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.


 Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty wybrała ofertę firmy ROEX Sp. z o.o. ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin.


Oferent ROEX Sp. z o.o. ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, uzyskał maksymalną możliwą punktację (100 punktów) w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532