PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

« Przejdź do listy aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w związku z realizacją PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020: OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP pt.: „Wdrożenie do produkcji naściennych listew dekoracyjnych posiadających właściwości bakteriobójcze i pleśniobójcze”.


Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty wybrała ofertę firmy Humansoft Spółka z o.o.  ul. Grabowa 15, 26-600 Radom.


Oferent Humansoft Spółka z o.o.  ul. Grabowa 15, 26-600 Radom spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, uzyskał maksymalną możliwą punktację (100 punktów) w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532