PANELE WINYLOWE

MODULEO

SZTUKATERIA

MARDOM DECOR

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

« Przejdź do listy aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w związku z realizacją PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020: OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP pt.: „Wdrożenie do produkcji naściennych listew dekoracyjnych posiadających właściwości bakteriobójcze i pleśniobójcze”.

Mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty wybrała ofertę firmy P.P.H.U. TRACO Iwona Peplińska. ul. Żeromskiego 3, 82-300 Elbląg.
Oferent P.P.H.U. TRACO Iwona Peplińska. ul. Żeromskiego 3, 82-300 Elbląg spełnia wszystkie warunki uczestnictwa, uzyskał maksymalną możliwą punktację (100 punktów) w ramach ocenianych kryteriów.

ZAPYTAJ EKSPERTA

42 678 67 86
728 369 525
728 368 532